728x90 AdSpace

 • ताजा ताजा

  सूचना ! सूचना !! सूचना !!!


  तल भिडिय‍ोमा बोली रहेको व्यक्ति को
  विवरण यस प्रकार छ :

  नाम:दीपक यादव
  पिता:तपेश्वर यादव
  ठेगाना:ज.न.पा-९, धनुषा
  ना.प्र.नं - ५३५४८६२
  सवारी च नं - ०४ २५३०७
  मोटरसाईकल नं : ज५ प ८३१५

  उपर‍ोक्त जानकारी सक्दो शेयर गरि निजलाई
  "सत्य सेवा सुरक्षणम्" ले छिटो कारवाही गर्ने
  छ भन्ने आश लिएको छु ।

  वाराको तिनजना संग ४,५०,०००.०० ठगी गरि
  फरार रहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु -
  ऋषिशेष

  नोट : सत्य सधैं नै तीतो हुन्छ
  भिडियोले ठगीको पोल खोल्छ ।  सूचना ! सूचना !! सूचना !!!तल भिडिय‍ोमा बोली रहेको व्यक्ति कोविवरण यस प्रकार छ :नाम:दीपक यादवपिता:तपेश्वर यादवठेगाना:ज.न.पा-९, धनुषाना.प्र.नं - ५३५४८६२सवारी च नं - ०४ २५३०७मोटरसाईकल नं : ज५ प ८३१५उपर‍ोक्त जानकारी सक्दो शेयर गरि निजलाई"सत्य सेवा सुरक्षणम्" ले छिटो कारवाही गर्नेछ भन्ने आश लिएको छु ।वाराको तिनजना संग ४,५०,०००.०० ठगी गरिफरार रहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु -ऋषिशेषनोट : सत्य सधैं नै तीतो हुन्छभिडियोले ठगीको पोल खोल्छ ।
  Posted by Shesh Narayan Jha on Wednesday, July 8, 2015
  • तपाईको प्रतिक्रिया
  Item Reviewed: सूचना ! सूचना !! सूचना !!! Rating: 5 Reviewed By: Amrendra yadav
  Scroll to Top